O projevu pana předsedy ČAK poněkud nevážně

Víkend 25. - 26. 2. proběhl, jak praví klasik, "v činorodém ruchu", o který se postaral předseda České advokátní komory ve svém stanovisku, uveřejněném 22. 2. 2023 v Advokátním deníku.

Tam doporučil "politicky se angažujícím advokátům", aby po dobu své politické činnosti pozastavili své členství v komoře, a to zejména pokud nesdílejí názor pana předsedy. Zde přinášíme zcela nekorektní komentář právničky Venduly Záhumenské.
Přestože známí "nekorektní" advokáti mají společné kromě  té "nekorektnosti" to, že se navzájem nesnáší, zde se dojemně shodují: pan předseda... poněkud nedohlédl dopadu svých slov.

https://svobodazahumny.cz/ceske-advokatni-komore-svoboda-nic-nerika/