Nová závazná pravidla komunikace orgánů České advokátní komory

Dne 14. 12. 2021 schválilo představenstvo ČAK „Závazná pravidla komunikace orgánů České advokátní komory“ (viz příloha článku). Jedná se především o zamezení toho, aby jednotliví členové představenstva i náhradníci představenstva (zaměstnancům ČAK je pak toto zakázáno zcela) informovali média o jakémkoliv rozhodnutí představenstva ČAK. Pokud pak bude kdokoliv médii osloven, má dle těchto nově přijatých pravidel povinnost informovat o této skutečnosti  „obratem“ jednak tajemníka, jednak „odbor vnějších vztahů“. Dle nových pravidel výstupy za Komoru před jejich poskytnutím vždy schvaluje předseda, tajemník nebo mluvčí - vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK.

Unie advokátů chápe snahu Představenstva o zlepšení „mediálního obrazu“ České advokátní komory a advokacie obecně, který, jak známo, není optimální. Na druhé straně Unie advokátů, z.s. má pochybnosti o legitimitě těchto kroků, zejména když orgán/člen zvolený jako samosprávný podléhá „schválení“ administrativní složce ČAK, tedy orgánu nevolenému. Tento postup považujeme za oslabení samosprávné funkce ČAK.

Dále Unie advokátů, z.s. se znepokojením přijala zprávu, obsaženou v odůvodnění již přijatého zde prezentovaného usnesení ČAK, totiž, že má dojít  ke zrušení rozesílání  „Newsů“ a „Rychlých zpráv z představenstva“. Představenstvo udává, že důvodem tohoto postupu je snaha, aby „komunikace Komory s veřejností nabyla jednotnějších kontur“. Pokud je nám známo, „Rychlé zprávy z představenstva“ byly zasílány jednotlivým advokátům na jejich e-maily, které mají uvedené v matričních údajích, vedených ČAKem. Ještě posledně rozesílané „Rychlé zprávy...“ vyzývaly, nechť advokáti upozorní své kolegy, kteří je snad nedostávají, aby se přihlásili k odběru. Zrušení těchto zpráv dle názoru Unie advokátů přispěje k menší informovanosti advokátů o činnosti komory, protože šance, že si advokát „rozklikne“ a přečte jednostránkové „zprávy“ je značná. Představenstvo ČAK uvádí, že „Rychlé zprávy z představenstva“ budou nahrazeny specializovanou rubrikou v Advokátním deníku. Tím se však zcela mění role advokáta coby příjemce/vyhledávače zpráv o činnosti organizace, jíž je (povinným) členem. Shromažďování informací o činnosti ČAK a jejího představenstva na jednom místě je - zejména s ohledem na úplnou chaotičnost a zastaralost webových stránek ČAKu - jistě chvályhodný počin, avšak celkově toto uspořádání povede ke zmenšení informovanosti  advokátů, tedy jinak řečeno k umenšení samosprávného charakteru ČAK.