Nová rubrika na webu Unie advokátů se jmenuje „Z ČAK“

Unie advokátů se skutečně nedomnívá, že by měla sloužit jako další komunikační kanál České advokátní komory. Je však jasné, že ČAK ovlivňuje kvůli povinnému členství všech advokátů v ČAK život svých členů zásadní způsobem. Tomu však dle názoru UA neodpovídá komunikace ČAK ve směru k jejím členům, a to již do takové úrovně, že je technicky velmi obtížné se k některým informacím propracovat.

Jako letitý problém ČAK vidí Unie advokátů, z.s. webové stránky ČAK, které vynikají nejenom zcela zastaralým designem, ale navíc jsou extrémně nepřehledné. Na příklad k platným zněním úplných konsolidovaných textů zejména vnitrostavovských předpisů se na těchto stránkách nelze propracovat. Některých vnitřních směrnic ČAKu se pak nelze  na tomto webu dopátrat vůbec. Proto na webu Unie advokátů vytváříme přehled pravidel týkajících se jak organizace advokacie, tak organizace samotné ČAK. Stejné to je se zápisy z jednání představenstva ČAK. Osoba, které toto není explicitně známo, těžko bude hledat zápisy na konci stránky „Představenstvo" (viz: www.cak.cz - komora - orgány komory - představenstvo) pod fotografiemi členů představenstva ČAK, kde  se na konci stránky po několikerém „rolování“ nachází drobný odkaz jednak na programové prohlášení nového představenstva ČAK,  jednak odkaz s názvem „Zápisy z jednání“. (viz: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=9035). Z tohoto důvodu jsme se rozhodli duplikovat některé informace z ČAK a jejího webu tak, aby byly snáze k nalezení a v uspořádané podobě. Proto v menu nyní naleznete nový odkaz s názvem „z ČAK“, kam budeme ukládat především zápisy z představenstva,  případně další materiály, které budeme považovat za obzvlášť výhodné. 

Připomínáme, že otázka nového webu ČAK je diskutována již řadu let, nyní je údajně vypsáno výběrové řízení na tvorbu nových stránek. Pokud ke zprovoznění nových stránek ČAK a k uspořádání jejich obsahu skutečně dojde - v což i my doufáme - zvážíme další existenci nově zaváděné rubriky; domníváme se však, že nové stránky ČAK s veškerým obsahem nemohou být i při veškeré píli spuštěny dříve než za rok. Proto tento náš počin považujeme za oprávněný.