Kancelářský řád České advokátní komory

Unii advokátů, z.s. se podařilo získat Kancelářský řád České advokátní komory, o kterém lze říci především to, že o jeho existenci je možné se dozvědět pouze ze zápisů představenstva a nepřímých odkazů. Na webu České advokátní komory není, bohužel, kancelářský řád přístupný, ač se jedná o vnitrostavovský předpis. Bohužel ČAK odmítla poskytnout Kancelářský řád v elektronické podobě, proto přinášíme pouze místy lehce vlnitý scan. Za nižší kvalitu zobrazení, která však nesnižuje čitelnost textu, se omlouváme.