K novému advokátnímu tarifu

Jak informovala Česká advokátní komora, probíhají jednání o novele advokátního tarifu, tedy vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 Unie advokátů, z.s., získala pracovní verzi vyhlášky, která má být novelizována a předestírá ji zde s vyznačením navrhovaných změn, které vzešly z dosavadních pracovních jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti a zástupci České advokátní komory. Jedná se však o verzi, která  je skutečně jen a  pouze o pracovní verzi, nikoliv o finální verzi. Pokud se Unii advokátů podaří získat novější dokument, který bude zobrazovat postup legislativních prací, neprodleně s nimi sledovatele webu Unie advokátů seznámí.  

Příloha Size
Návrh novely advokátního tarifu.pdf 243.24 KB