Je kárným proviněním, když se advokát nepřihlásí do datové schránky

V čísle 5/2023 Bulletinu advokacie bylo uveřejněno rozhodnutí Kárného senátu, který potrestal advokáta za to, že se po dobu 11 dnů nepřihlásil do své "advokátní" datové schránky. Konkrétně je uvedeno následující:

Advokát se dopustil kárného provinění tím, že nejméně v období od 25. 5. 2021 do 4. 6. 2021 (11 dnů vč. víkendu) se nepřihlašoval do datové schránky a nepoužíval ji k přijímání  dokumentů od orgánů veřejné moci. Musel si být vědom povinnosti používat k přijímání dokumentů datovou schránku, a že nastane fikce doručení, pokud si zásilky zaslané datovou schránkou nevyzvedne, Případným marným uplynutím lhůty k podání opravného prostředku ohrožuje zejména klienty v trestním, ale i civilním řízení.

Kárným proviněním (tedy samostatným kárně postižitelným a postiženým skutkem) není to, že by zmeškal lhůtu a tím poškodil klienta, ale to, že dopustil doručení fikcí.  Unie advokát  připomíná, že z doručení fikcí bez dalšího neplyne marné uplynutí lhůty k opravnému prostředku (ta začíná běžet až právě oním doručením fikcí).  Co když advokát není v kanceláři a právě pro ochranu práv klienta nezkrátí běh lhůty a nechá ji doběhnout fikcí? Jakým právem se komora vměšuje do strategie právního zastupování klienta? Unie advokátů nezpochybňuje řadu pochybení advokáta, která jsou v kárném rozhodnutí vyjmenována, ale výrazně protestuje proti tomu, aby nevyzvednutí si zprávy z datové schránky bylo kárným proviněním "an sich". Unie advokátů by v případě, že by za takovýto údajný kárný skutek (bez dalších pochybení na straně advokáta) byl někdo kárně stíhán, doporučuje důslednou a nekompromisní obhajobu zájmů advokáta a pravděpodobně i klienta. 

Formulaci uvedenou v kárném rozhodnutí považuje Unie advokátů za krajně nešťastnou. Samotné "nepřihlášení se do datové schránky" nemůže při sebelepší vůli považovat za jakékoliv pochybení, neboť, jak známo, porušením práva je pouze to, co je jako právo a co je jako povinnost definováno. Rozhodnutí v té artikulaci, v jaké bylo vysloveno považuje za překročení pravomocí kárného senátu ČAK a doufá, že touto cestou se další rozhodovací činnost kárných senátů ČAK skutečně ubírat nebude.