Další reakce z řad advokátů na uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj Českou advokátní komorou

Otázka nájemní smlouvy paláce Dunaj, uzavřená představenstvem ČAK na dobu 30 let, vzbuzuje stále další a další reakce. Komora místo toho, aby vyjasnila otevřeně všechny okolnosti, i nadále mlží a vyčítá svým členům, že se dostatečně nevěnují aktivitám představenstva a „nedávají pozor“. Připomíná to obvyklá vyjádření pachatelů násilných trestných činů, kteří svou oběť viní z toho, že neměla jít večer sama v parku a neměla mít minisukni. Unie advokátů, z.s. bude s napětím očekávat další vývoj, neboť jak vidno z přiložené reakce, která se objevila na sociální síti LinkedIn, zejména mladší generace advokátů má ke komunikaci i k jednání samotnému  představenstva České advokátní komory výhrady. Je ovšem otázka, do jaké míry tyto výhrady budou představenstvu ČAK vadit. Do sněmu je daleko, a konec konců, se zařizováním „společné kandidátky“, která předává moc z minulého představenstva do budoucího, jím „předzvoleného“, má i stávající představenstvo bohaté zkušenosti.

advokáti vs. ČAK - palác Dunaj