Česká justice: Soud opět zrušil trest advokátce za vtip o pohlavním orgánu

Městský soud posoudil jako opodstatněnou námitku žalobkyně, která poukazovala na nepřezkoumatelnost již druhého rozhodnutí odvolacího kárného senátu. Městský soud  "akceptoval argument, že se rozhodnutí dostatečně nevyrovnává s argumentací obsaženou v odvolání." Jinými slovy, ani po zcela návodném rozhodnutí Městského soudu nebyl odvolací kárný senát schopen se vypořádat s námitkami žalobkyně tak, jak mu to uložil Městský soud v předcházejícím rozsudku.