Advokátka Klára Samková ve sporu s ČAK o rozsah mlčenlivosti

V osobnostním soudním sporu, který Klára Samková vede s Českou advokátní komorou, jde v zásadě o dvě věci: ČAK Samkovou požádala o vyjádření ke stížnosti, která na ni byla vznesena, avšak nepoučila ji o tom, že může toto vyjádření odmítnout poskytnout. Následně pak Komora podle Samkové porušila povinnost mlčenlivosti podle zákona o advokacii, neboť ono vyjádření, které ČAKu v dobré víře poskytla, předala dále stěžovateli. Ten se měl před vznesením stížnosti v kanceláři Samkové chovat natolik agresivně, že z něj měly pracovnice kanceláře strach. Advokátka Samková i personál její kanceláře se nyní cítí jednáním Komory ohroženi na bezpečnosti, protože se obávají, že stěžovatel, kterého Komoře ve svém stanovisku popsala jako agresivní a narušenou osobu, se jí na základě tohoto stanoviska bude chtít mstít. Komora i předseda její kontrolní rady Jan Mikš, kterého Samková v této věci též žaluje, všechna obvinění Samkové odmítají. Podle nich se povinnost mlčenlivosti vztahuje výlučně na vztah advokáta a klienta a neplatí vůči osobám, které na advokáta podají u Komory stížnost. Podle představitelů ČAKu také ČAK není vázán mlčenlivostí ohledně skutečností, které mu advokát na základě výzvy ČAKu sdělí. 

Další soudní jednání týkající se sporu by mělo proběhnout na začátku září.

Více v článku na České justici: https://www.ceska-justice.cz/2020/08/spor-o-rozsah-mlcenlivosti-samkova-opet-zazalovala-advokatni-komoru/