Advokáti mají mlčet - alespoň v České televizi

Poté, co předseda České advokátní komory doporučil politicky činným advokátům, aby po dobu své politické činnosti pozastavili své členství v České advokátní komoře, přišla na advokátní stav a veřejné vystupování advokátů další rána - tentokrát ze strany soudů.
Unie obhájců, z.s., definitivně neuspěla v informačním sporu s Českou televizí, po které chtěla přehledy o tom, jak toto veřejnoprávní médium popřává sluchu pávě advokátům. Česká televize, ačkoliv její postavení je již ze zákona "veřejnoprávní", takové informace odmítla poskytnout s tím, že je sama nemá, neboť je nevede. (Velmi zjednodušeně řečeno). Z toho ovšem dle názoru Unie advokátů, z.s. nepřímo vyplývá, že i samotné advokáty si do vysílání vybírá na základě svého vlastního uvážení, či, to pravděpodobněji, na základě toho, že se některému advokátovi podaří se s názorem, obsahujícím i názor advokáta, podaří vůbec dostat. Dle názoru Unie advokátů, z.s. je na první pohled zřejmé, že Česká televize preferuje ve svých pozváních státní zástupce, na advokáty, kteří jsou ovšem rovněž v postavení osob, které státu pomáhají naplňovat podmínku zachování práva n spravedlivý proces, je stále hleděno jako na soukromé osoby, o jejichž pohled na projednávané věci  není třeba se příliš zajímat... Unie advokátů, z.s., vyjadřuje svou lítost nad tímto přístupem České televize a je též toho názoru, že i Ústavní soud, bohužel, podcenil roli advokátů v právním státu. Unie advokátů, z.s. tímto vyjadřuje Unii obhájců, z.s. svou bezvýhradnou podporu a domnívá se, že by bylo na místě se podívat na požadované informace se zřetelem na proběhnuvší masivní novelu zákona o informačních povinnostech veřejnoprávních subjektů.