Advokacie – doména mužů

Jak uvádí server Česká justice, statistiky vypracované Českou advokátní komorou dokládají, že na poli advokacie stále častěji kralují muži. Jejich loňský počet 7320 oproti jejich ženským kolegyním 4842 je více než výmluvný. V soudnictví naopak převažují ženy nad muži. Stále také klesá počet advokátních koncipientů.