Komora nenápadně rozšířila své pravomoci

Novela tzv. „AML“ zákona přinesla zcela „přílepkově“ i rozšíření kárné pravomoci České advokátní komory vůči advokátům. Jak vidno z pouhého jednoho slova, ČAK nejde jen o dohled nad řádným výkonem advokacie, ale o co největší kontrolu nad i dalšími projevy advokátů: osobními a případně politickými. Do jak míry je tato kontrola ústavně konformní, prověří až čas. Komora si však zjevně se zachováváním proporcionality jednotlivých ústavně zaručených práv hlavu nedělá.