Stíhaný advokát Janoušek opouští vedení kanceláře Rowan Legal

JUDr. Martin Janoušek odchází z vedení kanceláře Rowan Legal, neboť je trestně stíhán. Jeho obhájcem je JUDr. Lukáš Trojan, místopředseda kontrolní rady České advokátní komory. Unie advokátů, z.s. bude s napětím pozorovat, zda advokát stíhaného dá z titulu své funkce podnět k zahájení kárného řízení, neboť trestný čin úplatkářství, zejména pokud bude prokázán, zajisté poškozuje dobré jméno advokacie.