Stanovisko Unie advokátů, z.s. ke zrušení „Rychlých zpráv z představenstva“

Unie advokátů vyjadřuje lítost nad limitovanými způsoby komunikace vedení ČAK vůči vlastní členské základně.

Jedním ze způsobů, kterým ČAK komunikuje se svými členy je webová stránka www.cak.cz. Jedná se však o způsob, který vyžaduje aktivitu ze strany člena, který se musí sám na web své stavovské organizace přihlásit a hledat v jejích četných pododdílech, co je na webu nového. Přitom web ČAKu - na rozdíl od webu Unie advokátů, z.s. - nemá RSS kanál, kterým by bylo možno se přihlásit k pravidelnému odběru novinek z webu. I proto Unie advokátů, z.s. považovala za krok správným směrem, když před zhruba čtyřmi lety začaly chodit jednotlivým advokátům do jejich e-mailových schránek od Komory „Rychlé zprávy z představenstva“. Ty však byly ke konci roku zrušeny s odkazem, že přecházejí na web internetového portálu, provozovaného ČAK, kterým je „Advokátní deník“, a to do rubriky „ČAK informuje“. Již nyní je však možné konstatovat, že články v této rubrice jsou snad desetinou toho, co bylo obsahem „Rychlých zpráv“ (viz: https://advokatnidenik.cz/category/cak-aktualne/) a tato rubrika vůbec nezahrnuje to, co vždy upoutalo v „Rychlých zprávách“ pozornost, totiž přehled plánovaných vzdělávacích akcí pro advokáty, a to připravovaných jak Českou advokátní komorou, tak i jinými subjekty. Tento přehled zůstává přístupný na webu ČAKu (https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=67), ovšem opět vyžaduje, aby advokát každý den zkontroloval, zda v této sekci není pro něj něco nového a zajímavého. Že by kolegové advokáti denně sedli „ke strojům“ a svůj pracovní den začali prolistováváním webu České advokátní komory a Advokátního deníku je bohužel značně nepravděpodobné. Proto zrušení „Rychlých zpráv z představenstva“ a jejich částečný přesun na stránky Advokátního deníku považuje Unie advokátů, z.s. za krok nesprávný směrem, za krok, který nastoluje otázku, zda vedení - a to nové vedení!!! - České advokátní komory má o své členy vůbec nějaký zájem. Komunikace vedení komory se členy komory je letitý problém a vztah - troufáme si říci, že naprosto převažující části členské základny ČAKu - k mateřské organizaci je i na základě této letité ne-komunikace v nejlepším případě ambivalentní, spíše však záporný. Členské příspěvky ČAKu pak řada advokátů vnímá nikoliv jako dobrou investici, která podporuje jejich činnost a společné zájmy advokátního stavu, ale spíše jako „výpalné“, které je nutno odvádět, aby bylo možné advokacii provozovat. Unie advokátů, z.s. vyslovuje lítost, že nové vedení ČAK tento pocit řady kolegů spíše posílilo, než aby hledalo nový aktivní komunikační kanál se členskou základnou.