Stanovisko UA k hospodaření České advokátní komory

V posledním věstníku byly publikovány výsledky hospodaření České advokátní komory. Tento dokument si zajisté zasluhuje podrobný rozbor a UA se mu bude ještě v budoucnu věnovat. V současné době však považujeme za nutné upozornit na zajímavosti, které se vztahují k tvorbě a užití sociálního fondu.

Sociální fond je tvořen „výnosy z pokut a nákladů kárných řízení“. Plánovaný příjem byl 1.000.000 Kč, skutečnost byla o více než 70 % vyšší, totiž 1.708.000,- Kč. 

Sociální fond slouží k několika účelům (k tomu viz tabulka rozpočtu a jeho plnění), ale jedním z nich jsou také půjčky advokátům a, pozor, zaměstnancům České advokátní komory. Zde ovšem nacházíme další velmi zajímavé skutečnosti, které analyzujeme takto:

Advokátů je cca 14.000, z toho aktivních advokátů je asi 12.000. Zaměstnanců Komory je zhruba 80.

Struktura půjček, které jsou, pozor, bezúročné (takže tím, že si vezmete půjčku, vyděláváte už jen z titulu inflace) je totiž tato:
Půjčky advokátům a koncipientům: rozpočet: 2.500.000, skutečnost: 1.006.000 

Půjčky zaměstnancům: rozpočet: 500.000, skutečnost: 150.000

Z uvedeného je zřejmé, že v relativních číslech se z České advokátní komory stala bezúročná banka pro zaměstnance komory. Z tohoto úhlu pohledu ovšem dostává ukládání pokut zcela jiný rozměr a smysl, stejně jako být zaměstnancem Komory.

 

Příloha Size
vestnik_cak_032021_k4_20210930.pdf 181.88 KB