Ještě ke vzájemnému prokazování si plných mocí advokáty

Stále znovu a znovu se vrací otázka, zda si advokáti mají navzájem zasílat plné moci. Jak již bylo uvedeno níže,
v roce 1995 zaujal tehdejší tajemník ČAK JUDr. Klouza stanovisko, že advokáti si plné moci navzájem nemají prokazovat.

Toto stanovisko setrvává i nadále, jak o tom svědčí obsáhlé zdůvodnění kárného rozhodnutí ze dne 10. 2. 2015, které bylo uveřejněno v Bulletinu advokacie č. 9/2015. Jak vyplývá z tohoto odůvodnění, požadavek na předložení plné moci může dokonce být i kárným proviněním.

Protože však šedá je teorie a zelený strom života, mohou se advokáti dostat do situace, kdy v různých věcech klienta zastupuje více advokátů, či naopak je jenom pár věcí, případně jedna, kde je klient zastoupen. Unie advokátů, z.s. je toho názoru, že zdvořilý dotaz na kolegu, zda zastupuje svého klienta i ve velmi volně specifikované věci, nemůže být hodnocen jako kárné provinění. Naopak však často působí problémy, že protistrany kontaktují advokáty samy a marně je tito advokáti posílají za jejich advokáty. To pak nezbývá než posílit nervy...

Příloha Size
Z kárné praxe.pdf 914 KB