Dopis Unie obhájců ČR soudům ve věci vznikajícího množství kolizí jednání

Unie obhájců ČR, reprezentovaná prezidentem JUDr. Tomášem Sokolem a členem prezidia JUDr. Václavem Vlkem, se v přiloženém dopise obrátila na předsedy všech soudů v republice s apelem, aby soudci v následujících měsících zohledňovali při nařizování jednání skutečnost, že od poloviny března došlo k odročení prakticky všech soudních jednání bez stanovení nových jednacích termínů, což může nyní mít za následek extrémní nárůst kolizi termínů, které soudy budou nařizovat. Unie obhájců též touto cestou požádala soudce, aby si sami vyžádali neformální cestou informace o již nařízených jednání obhájců a právních zástupců, čímž lze podle Unie obhájců zamezit právě vzniku kolizí jednání.

Unie advokátů, z.s. na tomto místě děkuje Unii obhájců ČR za jejich iniciativu v této věci. Se stanoviskem Unie obhájců se zcela ztotožňujeme a potvrzujeme, že ke stavu, který Unie obhájců předvídala, skutečně došlo. Zároveň i my děkujeme soudcům, kteří podle této žádosti operativně jednají s advokáty stran o možnostech termínů a snaží se tak řešit vzniklou velmi nestandardní situaci v nařizování soudních jednání.

Příloha Size
Dopis Unie obhájců ČR.pdf 400.18 KB